NGUYỄN THỊ THẨM MỸ

Giáo viên chuyên ngành Chăm sóc da

“THÀNH CÔNG VỚI TÂM TRONG NGHỀ”

Trở thành giáo viên của Tập đoàn SANKO GAKUEN, Tôi mong muốn truyền đạt tâm niệm giáo dục của Tập đoàn: “ Sự hòa hợp của tâm hồn và kỹ năng” đến học viên để giúp các em có tay nghề chuyên môn vững vàng và tác phong của chuyên viên thẩm mỹ chuyên nghiệp.

Trường Bxart – KHÁC BIỆT ĐỂ THÀNH CÔNG. Môi trường đào tạo chuyên nghiệp, giáo viên tận tâm – nhiệt tình, giáo trình khoa học, kiến thức – kỹ thuật phong phú, rèn luyện tác phong theo phong cách Nhật Bản.