⛅1 NGÀY Ở TOKYO BEAUTY ART⛅ Bạn có thắc mắc 1 ngày học ở Trung tâm sẽ diễn ra như thế nào nhỉ!🤔Vậy thì hãy xem qua một trong những buổi học cơ bản của lớp Nail nhé🎉. ‼️Xin các bạn lưu ý là thời gian biểu...