Sự kiện “Bí quyết giữ gìn nét tươi trẻ và chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên của người Nhật” ngày 25/02/2017