TÁC PHẨM CỦA CÁC THÍ SINH CUỘC THI HAIRCONTEST 2017