Nguyễn Thị Xuân Mai

Nguyễn Thị Xuân Mai

Giáo viên chuyên ngành Chăm sóc da

“TỰ TIN – ĐOÀN KẾT – THỐNG NHẤT”

Đất nước Nhật Bản nói chung và Tập đoàn SANKO nói riêng có cách suy nghĩ và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Mỗi việc làm đều có sự định hướng lâu dài về tương lai và mong muốn hướng đến lợi ích, hạnh phúc cho học viên, xã hội.

Trường Bxart với mục tiêu thực hiện “3 điều hạnh phúc” cho học viên – nhà trường – xã hội, sẽ đóng góp cho sự phát triển của ngành thẩm mỹ và nâng cao vị thế ngành thẩm mỹ của Việt Nam trên trường quốc tế.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.