TĂNG THANH MI

TĂNG THANH MI

Giáo viên chuyên ngành Trang điểm thẩm mỹ

“MỈM CƯỜI TRƯỚC TẤT CẢ ĐỂ CHIẾN THẮNG VÀ THÀNH CÔNG”

Trở thành giáo viên của Tập đoàn SANKO. Tôi được đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp trong công việc, sự tận tâm trong giảng dạy để truyền đạt cho thế hệ thẩm mỹ tương lai của Việt Nam, bắt kịp cùng nhịp sống trong ngành với nước bạn cũng như các nước trên thế giới.

Tôi tự hào vì trường Bxart không chỉ mang lại sự thành công trong nghề nghiệp cho nhiều người, mà còn mang lại hạnh phúc cho xã hội, hạnh phúc cho học viên.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.