Trần Nhựt Linh

Trần Nhựt Linh

Giáo viên chuyên ngành Trang điểm thẩm mỹ

Trước khi trở thành giảng viên Make up Tôi đã tốt nghiệp kinh tế chuyên ngành kế toán, vì đam mê và khát vọng được làm đẹp cho tất cả mọi người nên Tôi đã theo đuổi sự đam mê đó. Hiện tại Tôi là giảng viên make up tại Tokyo Baeuty Art  và Tôi mong muốn sẽ truyền hết sự cảm hứng, tài năng của tôi đến với tất cả học trò của mình.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.